Wiadomości branżowe

Jak sprawdzić rozmiar oringa?

2021-09-11
Standardowe oringi można mierzyć stożkową matrycą, nałożyć oringi na stożek grawitacyjnie, można zmierzyć wewnętrzną średnicę oringów, podobnie jak w przypadku średnicy drutu, można zastosować trzy współrzędnościowe pomiary, pierwotnie o -pierścienie są elastyczne, precyzja nie jest bardzo wysoka, po zmianie rozmiaru rysunku jest bardzo duża, jeśli uważasz, że pomiar suwmiarki nie jest dokładny, po prostu użyję CMM, ale osobiście uważam, że nie jest to konieczne.

Narzędzia testowe:

Przymiar do pomiaru średnicy wewnętrznej z pierścieniem uszczelniającym, przymiar do pomiaru średnicy wewnętrznej z pierścieniem gumowym typu O

Skala średnicy pierścienia uszczelniającego: stosowana do pomiaru średniej średnicy wewnętrznej materiałów elastycznych i materiałów stalowych oraz precyzyjnego pomiaru średniej średnicy wewnętrznej lub zewnętrznej średnicy gumowego pierścienia uszczelniającego typu O.

Zastosowanie: O-ring, gumowa podkładka próżniowa, uszczelka obrotowa itp.